BLORA, HEADLINE  

Salam dan jabat tangan sebenarnya sangat dianjurkan oleh Islam. Tetapi di era pandemi sekarang ini,…